Zasady zwrotów

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

Dostawcą zamówionych produktów jest:
Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice, NIP: 9542631380
email: kontakt@silesiaartlab.pl

Kontakt w sprawie reklamacji:
Ewa Czagan, email: kontakt@silesiaartlab.pl

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszłaś/wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie – weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pisemnie na adres:

Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice

lub mailowo: kontakt@silesiaartlab.pl

Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłała/wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymałaś/eś produkt, to proszę odesłać lub przekazać go na adres: Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałaś/eś o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych wykonywanych na indywidualne zamówienie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór) (możesz także pobrać PDF)

na podstawie załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
ul. Sztygarska 2/11
40-213 Katowice
kontakt@silesiaartlab.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.show